Karksi valla ajaleht "Karksi Sõna"

Infoleht "Karksi Sõna" ilmub kord kuus ja jõuab Mulgi valla Karksi piirkonna elanikeni tasuta.

Toimetus: Viljandi mnt 1, 69104 Karksi-Nuia

Mare Torim (toimetaja, tel 435 5526, e-post:mare.torim@karksi.ee, Heiki Arro, Inge Dobrus, Erika Krjutškova, Olav Renno ja Katrin Johanson.

Karksi (tollane Polli) Vallavalitsus hakkas lehte välja andma 1994. aastal, esialgu kandis leht nime "POLLI VALLA INFO", mis ilmus algul 2, siis 4 korda aastas. Alates jaanuarist 1996 hakati lehte toimetama koos Karksi-Nuia Linnavalitsusega, ilmumissagedus kord kuus, leht sai nimeks "KARKSI-NUIA LINNA JA POLLI VALLA INFO". 1996. aasta juunist hakkas Karksi-Nuia linna ja Polli valla infoleht ilmuma nime all "KARKSI SÕNA".

Karksi-Nuia linn ja Karksi vald ühinesid 1999. a oktoobris üheks omavalitsusüksuseks Karksi vallaks. Infoleht kannab edasi nime "KARKSI SÕNA" . 

Lehe asutaja ja selle esimene toimetaja-kokkupanija oli vallavanem Arvo Maling. 1995. aastal valiti toimetajaks Maret Lina (Pilk). Maret Lina toimetas "Karksi Sõna" viis aastat. Tema järel pani kaheksa kuud lehte kokku Merle Juurik. Edasi ilmus leht seitse kuud Piia Kase ning  2001. aasta augustist kuni 2011. aasta novembrini Maire Torimi toimetamisel.

Alates 2011. aasta detsembri lehest jätkab toimetus Mare Torimi juhtimisel.