Karksi valla ajaleht "Karksi Sõna"

Valla infoleht "Karksi Sõna" ilmub kord kuus ja jõuab vallaelanikeni tasuta.

Toimetus: Viljandi mnt 1, 69104 Karksi-Nuia

Mare Torim (toimetaja, tel 435 5526, e-post:mare.torim@karksi.ee, Heiki Arro, Inge Dobrus, Erika Krjutškova, Olav Renno ja Katrin Johanson.

Karksi (tollane Polli) Vallavalitsus hakkas lehte välja andma 1994. aastal, esialgu kandis leht nime "POLLI VALLA INFO", mis ilmus algul 2, siis 4 korda aastas. Alates jaanuarist 1996 hakati lehte toimetama koos Karksi-Nuia Linnavalitsusega, ilmumissagedus kord kuus, leht sai nimeks "KARKSI-NUIA LINNA JA POLLI VALLA INFO". 1996. aasta juunist hakkas Karksi-Nuia linna ja Polli valla infoleht ilmuma nime all "KARKSI SÕNA".

Tänaseks on Karksi-Nuia linn ja Karksi vald ühinenud (oktoober 1999) üheks omavalitsusüksuseks KARKSI VALLAKS. Infoleht kannab siiani nime "KARKSI SÕNA" .

Lehe asutaja ja selle esimene toimetaja-kokkupanija oli vallavanem Arvo Maling. 1995. aastal valiti toimetajaks Maret Lina (Pilk). Maret Lina toimetas "Karksi Sõna" viis aastat. Tema järel pani kaheksa kuud lehte kokku Merle Juurik. Edasi ilmus leht seitse kuud Piia Kase ning  2001. aasta augustist kuni 2011. aasta novembrini Maire Torimi toimetamisel.

Alates 2011. aasta detsembri lehest jätkab toimetus Mare Torimi juhtimisel.