Sotsiaalhoolekanne

Sotsiaalhoolekande ülesandeks on isikule või perekonnale toimetulekuraskuste ennetamiseks ja kõrvaldamiseks abi osutamine ja sotsiaalsete erivajadustega isiku sotsiaalsele turvalisusele, arengule ja ühiskonnas kohanemisele kaasaaitamine.

Sotsiaalhoolekande tegevusvaldkonnad on:
  • toimetulekutoetuse vormistamine
  • hoolduse vormistamine sügava puudega isikutele
  • hooldekodusse paigutamine
  • eestkoste vormistamine lastele ja psüühiliste erivajadustega inimestele
  • täiendava sotsiaaltoetuse määramine
  • koduhoolduse vajaduse hindamine ja lepingu sõlmimine
  • lastekaitse ja erivajadustega laste probleemide ennetamine ja lahendamine
  • sotsiaalnõustamine
Karksi valla territooriumil osutavad hooldusteenust Polli hooldekodu ja Lõuna-Eesti Hooldekeskuse Karksi Kodu mis on mõeldud eakatele ja puuetega inimestele, kes ei suuda kodustes tingimustes toime tulla.

 

Karksi Vallavalitsus teeb koostööd MTÜga Teeme, mis pakub valla elanikele isikliku abistaja ja tugiisiku teenust. Rohkem infot teenuste kohta lehel www.mtuteeme.com .

Kontaktid

Aadress:  Viljandi mnt 1, 69104 Karksi-Nuia
Telefon: 435 5510
Üld e-post: vald@karksi.ee
Arvete e-post: karksivv@e-arvetekeskus.eu  
Registrikood: 75006397

SEB Pank  EE181010302010331004
PS. Saajaks märkida: Karksi vald

Tööaeg
E,T,K, N  8.00-17.00
R              8.00-14.30
Lõuna     12.30-13.00

Kodanike vastuvõtt:

T; N  8.00-12.30 ja 13.00-17.00

Kassa:

T; N 10.00-12.00 ja 14.00-16.00

Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Puhkus 2017. aastal Lisainfo

Vallavanem

Taimo Tugi

435 5511; 

5330 7192

   taimo.tugi@karksi.ee

10.-25.07

31.07-11.08

Vastuvõtuks 
palume registreerida
telefonil 5330 7192
Vallasekretär Inge Dobrus

435 5512

inge.dobrus@karksi.ee

                 02.-05.05

10.07-04.08

28.08-01.09

Vastuvõtt:
T ja N 8.00-12.30; 13.00-17.00
Sekretär-asjaajaja Elerin Öövel 

435 5510

elerin.oovel@karksi.ee

15.-19.05

26.06-07.07

07.-25.08

 

Vastuvõtt tööaegadel
Sotsiaaltööspetsialist  Liivi Loi

435 5524; 

5341 2506        

liivi.loi@karksi.ee

24.-31.05

13.07-04.08

22.-25.08

Vastuvõtt:
T ja N 8.00-12.30; 13.00-17.00
Keskkonnaspetsialist Tiia Kukk

435 5516;

5343 2880

tiia.kukk@karksi.ee 10.07-04.08 Vastuvõtt:
T ja N 8.00-12.30; 13.00-17.00
Spetsialist-projektijuht Dmitri Orav

435 2250;

5354 1585

dmitri.orav@karksi.ee

30.-31.03

10.07-11.08

Vastuvõtt:
T ja N 8.00-12.30; 13.00-17.00
Ehitusinsener  Margus Hütt

435 2251;

5301 6282

margus.hytt@karksi.ee

15.-26.05

10.-28.07

Vastuvõtt:
T ja N 8.00-12.30; 13.00-17.00
Majandusspetsialist Tõnis Laurik

435 5520;

508 4345      

tonis.laurik@karksi.ee

10.-28.07

09.-25.08

Vastuvõtt:
T ja N 8.00-12.30; 13.00-17.00
Pearaamatupidaja  Eha Vene

435 5514

eha.vene@karksi.ee

05.-30.06

24.-30.07

07.-10.08

Vastuvõtt:
T ja N 8.00-12.30; 13.00-17.00
Vanemraamatupidaja Tiiu Kadak 435 5515 tiiu.kadak@karksi.ee

24.-26.05

03.-21.07

14.-25.08

Kassa
T ja N 10.00-12.00 ja 14.00-16.00
Keskkonnaameti metsandusspetsialist Marvi Reimann 5143 673 marvi.reimann@keskkonnaamet.ee 7.08-11.09, asendab Mihkel Pastik, telefon 5304 4134 (vastuvõtt Keskkonnaameti Viljandi kontoris Paala tee 4, Viljandi) N 9.00-12.30