Haridusasutused

Karksi vallas saavad lapsed alushariduse Karksi-Nuia Lasteaias, põhi- ja üldhariduse August Kitzbergi nimelises Gümnaasiumis, huvihariduse Karksi-Nuia Muusikakoolis ja Karksi-Nuia Spordikoolis. Karksi Noorte Kunstistuudios õpetatakse algteadmisi erinevatest kunstiliikidest ja Lilli looduskeskuse tegevustes osalemine annab põhjalikke teadmisi loodusest.

Alusharidus on lüli pidevharidussüsteemis, vundament kogu edasisele haridusteele.

Karksi-Nuia Lasteaed on Karksi valla alusharidust andev asutus. Laste õpetamine ja arendamine toimub õppekava alusel, lapse elu ja ümbritsevat keskkonda käsitlevate teemade kaudu Karksi-Nuia Lasteaias toimub laste päevahoid ja alushariduse võimaldamine ning laste kooliks ettevalmistamine. Lasteaia töökorraldus on paindlik, laste- ja lastevanemate huvisid arvestav.


Üldharidus

1687. aastal alustas Karksi mail tööd esimene kool.

Karksi kihelkonnakool rajati 19. sajandi teisel poolel.

Keskharidust on siin olnud võimalik omandada viimase 50 aasta jooksul. Aastast 1957 alustas tööd Nuia Keskkool. Keskhariduse on koolist saanud üle 1450 noore. 1995. aastast kannab kool Karksi-Nuia Gümnaasiumi nime. Alates 1. septembrist 2008 on kooli nimeks August Kitzbergi nimeline Gümnaasium.
Kool koosneb kolmest põhihoonest: vanamaja (1960.a.), juurdeehitus (1979.a.), ujula-spordisaal (1982.a.). Kooli juurde kuulub staadion koos staadionimajaga pinnaga 13500m2, millest 7000m2 jalgpalliväljaku osa.

Aadress:  Viljandi mnt 1, 69104 Karksi-Nuia
Telefon: 435 5510
Üld e-post: vald@karksi.ee
Arvete e-post: karksivv@e-arvetekeskus.eu  
Registrikood: 75006397

SEB Pank  EE181010302010331004
PS. Saajaks märkida: Karksi vald

Tööaeg
E,T,K, N  8.00-17.00
R              8.00-14.30
Lõuna     12.30-13.00

Kodanike vastuvõtt:

T; N  8.00-12.30 ja 13.00-17.00

Kassa:

T; N 10.00-12.00 ja 14.00-16.00

Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Puhkus 2017. aastal Lisainfo

Vallavanem

Taimo Tugi

435 5511; 

5330 7192

   taimo.tugi@karksi.ee

10.-25.07

31.07-11.08

Vastuvõtuks 
palume registreerida
telefonil 5330 7192
Vallasekretär Inge Dobrus

435 5512

inge.dobrus@karksi.ee

                 02.-05.05

10.07-04.08

28.08-01.09

Vastuvõtt:
T ja N 8.00-12.30; 13.00-17.00
Sekretär-asjaajaja Elerin Öövel 

435 5510

elerin.oovel@karksi.ee

15.-19.05

26.06-07.07

07.-25.08

 

Vastuvõtt tööaegadel
Sotsiaaltööspetsialist  Liivi Loi

435 5524; 

5341 2506        

liivi.loi@karksi.ee

24.-31.05

13.07-04.08

22.-25.08

Vastuvõtt:
T ja N 8.00-12.30; 13.00-17.00
Keskkonnaspetsialist Tiia Kukk

435 5516;

5343 2880

tiia.kukk@karksi.ee 10.07-04.08 Vastuvõtt:
T ja N 8.00-12.30; 13.00-17.00
Spetsialist-projektijuht Dmitri Orav

435 2250;

5354 1585

dmitri.orav@karksi.ee

30.-31.03

10.07-11.08

Vastuvõtt:
T ja N 8.00-12.30; 13.00-17.00
Ehitusinsener  Margus Hütt

435 2251;

5301 6282

margus.hytt@karksi.ee

15.-26.05

10.-28.07

Vastuvõtt:
T ja N 8.00-12.30; 13.00-17.00
Majandusspetsialist Tõnis Laurik

435 5520;

508 4345      

tonis.laurik@karksi.ee

10.-28.07

09.-25.08

Vastuvõtt:
T ja N 8.00-12.30; 13.00-17.00
Pearaamatupidaja  Eha Vene

435 5514

eha.vene@karksi.ee

05.-30.06

24.-30.07

07.-10.08

Vastuvõtt:
T ja N 8.00-12.30; 13.00-17.00
Vanemraamatupidaja Tiiu Kadak 435 5515 tiiu.kadak@karksi.ee

24.-26.05

03.-21.07

14.-25.08

Kassa
T ja N 10.00-12.00 ja 14.00-16.00
Keskkonnaameti metsandusspetsialist Marvi Reimann 5143 673 marvi.reimann@keskkonnaamet.ee 7.08-11.09, asendab Mihkel Pastik, telefon 5304 4134 (vastuvõtt Keskkonnaameti Viljandi kontoris Paala tee 4, Viljandi) N 9.00-12.30