Hajaasustusprogramm 2014

Toetuse saajad 2014. a taotlusvoorus

Karksi vallavalitsuse korraldused 29.09. ja 06.10.2014

Toetuse saaja ja kaastaotleja

Projekti nimetus ja tegevused

Toetuse suurus

Oma-finant-seering, €

Projekti kavandatud lõppkuupäev

Janek Kiisler

Pedaja sahtkaev

1869,66

934,70

10.11.2015

Valter Ain

Laane talu puurkaev.

2421,42

1210,53

31.05.2015

Rein Lill

Puiestee septiku ja imbväljaku paigaldus.

1557,38

778,57

24.11.2015

Aivi Anijärv

Sooviku kinnistule puurkaevu rajamine

4400,00

2200,00

30.11.2015

Taivo Jaaksoo

Nahkru talupuurkaevu ehitus

4925,54

2462,41

24.11.2015

Arvo Kangur

Mangu talu tee

4050,92

2025,16

30.09.2015

Eve Rahno-Kotsar

Kanalisatsioonisüsteemi rajamine Suurekivi kinnistule

  775,08

1381,92

31.01.2016