Uudised ja teated

« Tagasi

Karksi valla aasta õpetaja kandidaate saab esitada 1. maini

Aprillikuu jooksul on võimalik teha ettepanekuid Karksi valla aasta õpetaja kandidaatide esitamiseks. Kandidaatideks  võivad olla meie valla pedagoogid, sh. õpetajad, haridusasutuste juhid,  treenerid ja   huvihariduse spetsialistid, kelle töö ja isiklik eeskuju on oluliselt kaasa aidanud noorte kujunemisele mitmekülgselt arenenud isiksusteks ning  positiivselt mõjutanud haridusasutuse ja piirkonna  elu.

Kandidaate võivad esitada Karksi valla haridusasutuste töötajad, õpilased ja nende vanemad, füüsilised- ja juriidilised isikud.

Vormikohane taotlus tuleb esitada 1. maiks vallavalitsusele. Taotlusi on võimalik saada Karksi valla kodulehelt või vallasekretäri käest, kes edastab taotlused  10. maiks vastavale õppeasutusele, kus hinnatakse kandidaadi vastavust määruse nõuetele õppenõukogus, hoolekogus ja  õpilasomavalitsuses. Aunimetuse andmise otsustab volikogu üks kord aastas.
Aasta õpetajale antakse meene ja rahaline preemia. Aunimetuse saaja kuulutatakse välja oktoobrikuus toimuval õpetajate päevale pühendatud vallavanema ja volikogu esimehe vastuvõtul.