Uudised ja teated

« Tagasi

Karksi Vallavalitsuse istung esmaspäeval, 24. aprillil algusega kell 10.00

Vallavalitsuse istung toimub esmaspäeval, 24. aprillil 2017. a algusega kell 10.00 vallamajas Viljandi mnt 1, Karksi-Nuia (II korruse koosolekute ruum).

Istungile kinnitamiseks esitatava  p ä e v a k o r r a kavand:

1. Volituse andmine ööpäevaringsel erihooldusteenusel oleva isiku arvelduskonto kasutamiseks 

Ettekandja: sotsiaaltööspetsialist Liivi Loi

2. Hoolduse lõpetamine ja hooldajatoetuse maksmise lõpetamine

Ettekandja: sotsiaaltööspetsialist Liivi Loi

3. Hajaasustuse projekti aruande heakskiitmine

Ettekandja: majandusspetsialist Tõnis Laurik

4. Loa andmine avaliku ürituste korraldamiseks

Ettekandja: majandusspetsialist Tõnis Laurik

5. Eelarvestrateegia 2018-2021

Ettekandja: majandusspetsialist Tõnis Laurik

6. Ehitusloa väljastamine

Ettekandja: ehitusinsener Margus Hütt

7. Katastriüksuse jagamisel koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine

Ettekandja: keskkonnaspetsialist Tiia Kukk

8. Korraldatud jäätmeveol ühise jäätmemahuti kasutamise lubamine

Ettekandja: keskkonnaspetsialist Tiia Kukk

9. Teede munitsipaalomandisse vormistamine

Ettekandja: keskkonnaspetsialist Tiia Kukk

10. Lilli tee 16 a vaba maa jagamine kaheks maaüksuseks

Ettekandja: keskkonnaspetsialist Tiia Kukk

 

 

 

 

 

 

 

 

allavalitsuse istung toimub esmaspäeval, 24. aprillil 2017. a algusega kell 10.00 vallamajas Viljandi mnt 1, Karksi-Nuia (II korruse koosolekute ruum).

 

Istungile kinnitamiseks esitatava  p ä e v a k o r r a kavand:

 

  1. Volituse andmine ööpäevaringsel erihooldusteenusel oleva isiku arvelduskonto kasutamiseks 

Ettekandja: sotsiaaltööspetsialist Liivi Loi

  1. Hoolduse lõpetamine ja hooldajatoetuse maksmise lõpetamine

Ettekandja: sotsiaaltööspetsialist Liivi Loi

  1. Hajaasustuse projekti aruande heakskiitmine

Ettekandja: majandusspetsialist Tõnis Laurik

  1. Loa andmine avaliku ürituste korraldamiseks

Ettekandja: majandusspetsialist Tõnis Laurik

5.      Eelarvestrateegia 2018-2021

Ettekandja: majandusspetsialist Tõnis Laurik

  1. Ehitusloa väljastamine

Ettekandja: ehitusinsener Margus Hütt

  1. Katastriüksuse jagamisel koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine

Ettekandja: keskkonnaspetsialist Tiia Kukk

  1. Korraldatud jäätmeveol ühise jäätmemahuti kasutamise lubamine

Ettekandja: keskkonnaspetsialist Tiia Kukk

  1. Teede munitsipaalomandisse vormistamine

Ettekandja: keskkonnaspetsialist Tiia Kukk

  1. Lilli tee 16 a vaba maa jagamine kaheks maaüksuseks

Ettekandja: keskkonnaspetsialist Tiia Kukk

 

 

 

 

 alla