Uudised ja teated

« Tagasi

Karksi Vallavalitsuse istung esmaspäeval, 3. juulil algusega kell 10.00

Vallavalitsuse istung toimub esmaspäeval, 3. juulil 2017. a  algusega kell 10.00 vallamajas Viljandi mnt 1, Karksi-Nuia (II korruse koosolekute ruum).

Istungile kinnitamiseks esitatava  p ä e v a k o r r a kavand:

1. Isiku paigutamine hooldekodusse

Ettekandja: sotsiaaltööspetsialist Liivi Loi

2. Eluruumi eraldamine

Ettekandja  majandusspetsialist Tõnis Laurik

3. Loa andmine avalike ürituste korraldamiseks

Ettekandja: majandusspetsialist Tõnis Laurik

4. Hajaasustuse programmi taotluste rahuldamine  2017

Ettekandja majandusspetsialist Tõnis Laurik

5. Munitsipaalteede vormistamine

Ettekandja: keskkonnaspetsialist Tiia Kukk

6. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine

Ettekandja: keskkonnaspetsialist Tiia Kukk

7.  Lilli tee 16b maa erastamise tingimused

Ettekandja: keskkonnaspetsialist Tiia Kukk

8. Rahalise toetuse taotlused

Ettekandja: spetsialist-projektijuht Dmitri Orav

9. Lihthanke „Karksi valla Kultuurikeskuse väliekraani ost ja paigaldus"  läbiviimine

Ettekandja: spetsialist- projektijuht Dmitri Orav

10. Ehitusloa väljastamine

Ettekandja: ehitusinsener Margus Hütt

11. Kasutusloa väljastamine

Ettekandja: ehitusinsener Margus Hütt

12. Nõusoleku andmine Karksi valla kinnisasja koormamiseks isikliku kasutusõigusega

Ettekandja: ehitusinsener Margus Hütt

13. Sundvalduse seadmine

Ettekandja: ehitusinsener Margus Hütt

14. SAle Kiivita talu soovitus- ja toetuskirja andmine

Ettekandja: vallavanem Taimo Tugi