Uudised ja teated

« Tagasi

Omniva korrastab Mulgi valla kirjakastide võrgustikku

Omniva korrastab veebruaris Mulgi valla kirjakandekastide võrgustiku, et paigutada kirjakastid nähtavatesse ja käidavatesse asukohtadesse, kus inimestel oleks neid mugav kasutada. Parimate asukohtade väljaselgitamiseks palutakse kohalike inimeste ja kogukondade abi.

Kirjakastid on olnud praegustes asukohtades üldjuhul juba pikki aastaid, kuid inimeste liikumisteed ja harjumused võivad olla selle aja jooksul muutunud. Kirjakastide võrgustiku uuendamine johtus Omniva läbiviidud vaatlusest, kust selgus, et veerand Eesti kirjakastidest asuvad kõrvalistes asukohtades ning neid ei kasutatud kuu aja jooksul kordagi.  Vähese kasutusega kastid moodustavad pooled kõikidest kirjakastidest. Samuti kinnitas uuring Omniva enda statistikat, mille järgi kasutavad inimesed käidavates kohtades asuvaid kirjakaste rohkem, isegi kui vähemkäidavas kohas asuv kirjakast on elu- või töökohale lähemal.

Tühjade kirjakastide kontrollimine tähendab aga suurt ajakulu postiljonidele, mille tõttu pikenevad kirjakanderingid ning suurenevad kulutused

Mõtle kaasa: kus võiksid asuda meie valla kirjakastid?

Omniva palub vallaelanikel saata kirjakastide paremate asukohtade osas ettepanekuid kuni 13. veebruarini  aadressile info@omniva.ee. Ettepanekule tuleb kindlasti lisada valla ja küla täpne nimi ning võimalikult täpne asukohakirjeldus.

Kirjakastide asukohtade valikul arvestatakse valla ja elanike ettepanekuid. Pärast käidavamate asukohtade väljaselgitamist teatatakse uute kirjakastide asukohad, kuid lähtutakse eeldusest, et igal juhul jääksid kirjakastid mõislikusse kaugusesse, tulenevalt seaduses esinevatest nõuetest.

Kirjakastid on need, mida inimesed kasutatavad kirjade saatmiseks. Postkaste, mille kaudu inimestele ja ettevõtetele/asutustele posti kätte toimetatakse, ümberkorraldus ei puuduta.