Uudised ja teated

« Tagasi

Avalik konkurss Mulgi Vallavalitsuse noorsoo- ja sotsiaaltööspetsialisti ametikoha täitmiseks

Põhiülesanded:

 • laste õiguste ja huvide kaitsmine;
 • perede nõustamine ja teenustele suunamine;
 • juhtumipõhise töö kavandamine ja korraldamine peredega, probleemide lahendamisse   sotsiaalvõrgustikku kuuluvate asutuste ja isikute kaasamine;
 • vanemliku hoolitsuseta alaealiste elu korraldamine;
 • perede nõustamine laste kasvatamisega seotud vanematevahelistes vaidlustes.

Ametikoha asukoht on Mulgi vald (Karksi piirkond).

Nõuded kandidaadile:

 • sotsiaaltööalane kõrgharidus;
 • väga hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas ning ühe võõrkeele oskus kesktasemel;
 • iseseisvalt töötamise oskus, analüüsivõime, empaatiavõime, pingetaluvus ja kohusetunne;
 • kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivate õigusaktide ning asjaajamiskorra tundmine;
 • arvuti kasutamise oskus, sealhulgas ametikohal vajalike teksti- ja tabeltöötlusprogrammide  kasutamise oskus.

Kasuks tuleb:

 • eelnev töökogemus sotsiaaltöö valdkonnas;
 • STAR-programmi tundmine;
 • autojuhiloa olemasolu.

Pakume:

 • huvitavat ja vaheldusrikast tööd;
 • arenguvõimalusi;
 • erialast täienduskoolitust;
 • 35 kalendripäeva puhkust.

Tööle asumise aeg: niipea kui võimalik.

Kandidaadil esitada taotlus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise, motiveeritud avaldus, elulookirjeldus ja haridust tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 15. veebruariks 2018 aadressile Pärnu mnt 30, 69403 Abja-Paluoja Mulgi Vallavalitsus märgusõnaga „Noorsoo- ja sotsiaaltööspetsialist" või digiallkirjastatult e-posti aadressile mulgi@mulgivald.ee.

Täiendav info: Peeter Rahnel (vallavanem), telefon 435 4781, e-posti aadress peeter@mulgivald.ee

Info tööpakkumise kohta töötukassa lehel: https://www.tootukassa.ee/toopakkumised/noorsoo-ja-sotsiaaltoospetsialist-266137