Uudised ja teated

« Tagasi

Mulgi Vallavolikogu istung kolmapäeval, 18. aprillil Mõisakülas

Mulgi Vallavolikogu VIII istung toimub kolmapäeval, 18. aprillil 2018. a algusega kell 15.00 Mõisakülas Kiikre 13, Mõisaküla kultuurimajas. Istungile kinnitamiseks esitava

p ä e v a k o r r a kavand:

 1. Osalemine hajaasustuse programmis ja hajaasutuse programmi rakendamiseks kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine

Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Arvi Meidla

Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Kati Kuusk

 1. Asendushooldus- ja järelhooldusteenuse osutamise tingimused ja kord

Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ene Maaten

Kaasettekandja: sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Mari Saarela

 1. Tugiisikuteenuse osutamise tingimused ja kord Mulgi vallas

Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ene Maaten

Kaasettekandja: sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Mari Saarela

 1. Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise toetuseks eraldatud rahaliste vahendite kasutamise kord

Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ene Maaten

Kaasettekandja: sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Mari Saarela

 1. Projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" toetuse andmise tingimused ja kord

Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ene Maaten

Kaasettekandja: sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Mari Saarela

 1. Projektis „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" osalemine

Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ene Maaten

Kaasettekandja: sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Mari Saarela

 1. Projektis „500 kodu tuleohutuks" osalemine

Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ene Maaten

Kaasettekandja: sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Mari Saarela

 1. Mulgi valla aasta haridustöötaja statuut

Ettekandja: vallavanem Peeter Rahnel

Kaasettekandja: haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees Taevo Viitas

 1. Alustava õpetaja toetuse andmise kord

Ettekandja: vallavanem Peeter Rahnel

Kaasettekandja: haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees Taevo Viitas

 1. Sporditoetuste määramise kord

Ettekandja: vallavanem Peeter Rahnel

Kaasettekandja: spordikomisjoni esimees Imre Jugomäe

 1. Mulgi vallas tiheasutusalal üksikpuude raiumise loa andmise kord

Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ervin Tamberg

Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Rein Tarkus

 1. Karksi Valla Kultuurikeskuse nime muutmine ja põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine

Ettekandja: jurist Inge Dobrus

Kaasettekandja: kultuurikomisjoni esimees Eveli Allik

 1. Detailplaneeringu algatamine (Karksi-Nuia Aasa tn 13, Mõisaküla Koidu tn 1)

Ettekandjad: abivallavanem/valdkonnajuht Dmitri Orav ja abivallavanem/valdkonnajuht Ervin Tamberg

Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Rein Tarkus

 1. Äriruumi üürilepingu pikendamine (Mõisaküla Pärnu mnt 29 ja Pärnu mnt 45)

Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ervin Tamberg

Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Kati Kuusk

 1. Maareformi seaduses, maakatastriseaduses, maamaksuseaduses ja maa hindamise seaduses kohalikule omavalitsusele pandud ülesannete lahendamise delegeerimine Mulgi Vallavalitsusele

Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ervin Tamberg

Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Rein Tarkus

 1. Kohanimeseaduses ja ruumiandmete seaduses kohalikule omavalitsusele pandud ülesannete lahendamise delegeerimine Mulgi Vallavalitsusele

Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ervin Tamberg

Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Rein Tarkus

 1. Kinnisasja omandamiseks loa andmine (OÜ Viljavärk – Maisipõllu kinnistu Raamatu küla)

Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ervin Tamberg

Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Rein Tarkus

 1. Määruste kehtetuks tunnistamine

Ettekandja: vallasekretär Milja Janson

Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Kati Kuusk

 1. Kohal algatatud küsimused
 2. Vallavanema ja volikogu esimehe info

Ettekandjad: vallavanem Peeter Rahnel ja volikogu esimees Arvo Maling