Piiri kinnistu detailplaneering

Karksi Vallavolikogu võttis 15. oktoobri 2014 otsusega nr 82 vastu Karksi-Nuias Piiri kinnistu detailplaneeringu ning määras planeeringu väljapaneku kestuseks 23. oktoober kuni 19. november 2014 ja kohaks vallavalitsuse väike koosolekute ruum Viljandi mnt 1 II korrus.

Planeeringu (maa-ala suurus 13556 m2) eesmärk on katastriüksuse jagamine, maa sihtotstarbe muutmine, ehitusala määramine ning katastriüksuse hilisem liitmine Tööstuse tn 1a kinnistuga.

Detailplaneering sisaldab Karksi valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut. Detailplaneeringu kohta laekunud kirjalike ettepanekute ja vastuväidete esitamise korral on  avalik arutelu 10. detsembril 2014 kell 17.00 vallavalitsuse koosolekute ruumis Viljandi mnt 1 II korrus. 

Planeeringu projekt: