Karksi valla kohalike teede talihooldustööd 2014-2019

Õiguskatid:

Aastatel 2014-2019 teostavad Karksi valla kohalikel teedel talihooldustöid järgmised firmad:

Küla/piirkond

Talihooldustööde teostaja

Mäeküla ning Sudiste küla ida- ja põhjaosa

Maevor Auto OÜ

Karksi, Polli, Pärsi, Morna, Muri, Tuhalaane, Suuga, Hirmuküla ja Oti küla ja Kadrina piirkond Kalviker Transport OÜ

Pöögle ja Leeli

Leeli Talu FIE

Kõvaküla, Ainja ja Sudiste küla kesk- ja lõunaosa

Andi Roggenbaum Kiini talu

Ariküla ja Lilli

FIE Elmo Kibe Leo talu

Univere, Metsaküla, Allaste ja Pärsi küla lääneosa

OÜ Matteron

Karksi-Nuia linna tänavad

AS Iivakivi

 

 

 

 

 


 

 

 

Lisainfo:

Dmitri Orav
Spetsialist-projektijuht
telefon 5354 1585

Tuletame meelde kõikidele maaomanikele, et nad on kohustatud:

  • vabastama tee lumetõrjet segavatest objektidest (võsa, puuoksad, kivid vm) mõõdetuna tee pinnalt kuni 3,5 m kõrguseni tee mulde laiuselt pluss ühe meetri laiuselt mõlemalt poolt mullet, kuid mitte vähem kui 5 meetri laiuselt
  • märgistama teeotsa ning ohtlikud või kaitset vajavad objektid helkuri või muude arusaadavate märkidega.

Vallavalitsus palub kõigil teeomanikel vaadata oma tee üle ning kõrvaldada takistused eesmärgiga tagada liikumisvõimalus ka lumisel ajal. Kui tee ei vasta korras ettenähtud tingimustele, on lumelükkajal õigus keelduda tee lahti lükkamisest.

Lume lükkamist teedelt ja tänavatelt alustatakse kui lumekihi paksus ületab koheva lume korral 10 ja lörtsiga 6 sentimeetrit. Esmajärjekorras tagatakse õpilasbussi liikumine. Lepinguliste partneritega lumekoristusel on sõlmitud lepingud, mille järgi alustatakse lume lükkamist koheselt peale lumesaju või tuisu lõppu ja teed koristatakse lumest võimalikult kiiresti. Lumesaju ja tuisu kestmisel koristatakse lumekihi paksuse ületanud teid iga 24 tunni tagant.