Uudised ja teated

Avalik kirjalik enampakkumine riigivara põllumajanduslikuks kasutamiseks andmiseks

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade kasutusse andmiseks. Pakkumisi saab kirjalikult esitada  kuni 03.05.2018 kella 10.30ni. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti kodulehelt aadressiga www.maaamet.ee.

Mulgi vallas läheb enampakkumisele:

  1. Viljandi maakond, Mulgi vald, Põlde küla, Põllu, (10501:001:0307)