Uudised

« Tagasi

Abja, Halliste ja Karksi valla ning Mõisaküla linna ühinemise rahvaküsitluse tulemused Karksi vallas

Abja, Halliste ja Karksi valla ning Mõisaküla linna ühinemise rahvaküsitluses osales Karksi vallas 210 inimest st 7,18% kõigist hääleõiguslikest elanikest.

Ühinemist toetas 51 inimest (24% hääletanutest), vastu oli 159 inimest (76 %) hääletanutest. Lõplikud küsitlustulemused fikseerib volikogu oma otsusega 17. novembri istungil.

Elektrooniline  küsitlus toimus 08. november kell 10.00 kuni 10. november kell 20.00. Vallavalitsuses asunud küsitluspunktis sai hääletada 11. ja 13. novembril.

Küsitluses said osaleda rahvastikuregistris registreeritud vähemalt 16 aastased Karksi valla elanikud, kes vastasid küsimusele „Kas toetate Abja valla, Halliste valla, Karksi valla ja Mõisaküla linna ühinemist" vastusevariantidega „jah" või „ei".