Uudised

Rahvaküsitlus 8. –13. november

Ajavahemikul 8.–13. november 2016 viiakse Abja, Halliste ja Karksi valdades ning Mõisaküla linnas läbi RAHVAKÜSITLUS, mille eesmärk on välja selgitada elanike arvamus kohalike omavalitsuste kavandatava ühinemise kohta.

Küsitlusest on õigus osa võtta igal küsitluse ajaks vähemalt 16-aastaseks saanud elanikul, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Karksi vald. Küsitluse käigus saab avaldada arvamust ühes küsimuses: „Kas toetate Abja valla, Halliste valla, Karksi valla ja Mõisaküla linna ühinemist" vastusevariantidega „jah" või „ei".

Elektrooniliselt saab arvamust avaldada 8. novembril kella 10.00-st kuni 10. novembril 2016 kell 20.00-ni SIIN. Elektroonilisel küsitlusel osalemiseks on vajalik end identifitseerida ID-kaardiga. 

Küsitlusest saab osa võtta 11. ja 13. novembril 2016. a kell 10.00–20.00 Karksi Vallavalitsuses (Viljandi mnt 1, Karksi-Nuia, II korruse koosolekute ruum). Võta kaasa kehtiv ID-kaart või pass!

Kui isiku tervislik seisund või mõni muu mõjuv põhjus on takistuseks tema vahetule osalemisele küsitluskohas toimuval küsitlusel, võib taotleda küsitluslehe täitmist kodus. Selleks tuleb esitada taotlus küsitluskomisjonile, vallasekretärile või tuua see küsitluspunkti hiljemalt 13. novembril kella 14.00-ks.

Ootame aktiivset osavõttu!