Uudised

Rahvaküsitluse e-hääletusel osales 107 inimest

Käimas on Abja, Halliste ja Karksi valla ning Mõisaküla linna ühinemise rahvaküsitlus. Küsitluse käigus saab avaldada arvamust ühes küsimuses: „Kas toetate Abja valla, Halliste valla, Karksi valla ja Mõisaküla linna ühinemist" vastusevariantidega „jah" või „ei".

Üheaegselt neljas omavalitsuses toimunud elektroonilises küsitluses osales Karksi vallas 107, Halliste vallas 44, Abja vallas 35 ning Mõisaküla linnas 17 inimest.

Küsitlusest saab osa võtta  veel reedel, 11. ja pühapäeval, 13. novembril 2016. a kell 10.00–20.00 Karksi Vallavalitsuses (Viljandi mnt 1, Karksi-Nuia, II korruse koosolekute ruum).
Võta kaasa kehtiv ID-kaart või pass!

Küsitlusest on õigus osa võtta igal küsitluse ajaks vähemalt 16-aastaseks saanud elanikul, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Karksi vald. Kokku on Karksi vallas küsitlusnimekirjas 2925 elanikku.

Kui tervislik seisund või mõni muu mõjuv põhjus on takistuseks vahetule osalemisele küsitluskohas toimuval küsitlusel, võib taotleda küsitluslehe täitmist kodus. Selleks tuleb esitada taotlus küsitluskomisjonile, vallasekretärile või tuua see küsitluspunkti hiljemalt 13. novembril kella 14.00-ks.