Karksi valla põhimäärus

Karksi vald on avalik-õiguslik juriidiline isik, keda esindavad seaduste ja Karksi valla põhimääruse alusel oma pädevuse piires Karksi Vallavolikogu, Karksi Vallavolikogu esimees, karksi Vallavalitsus ja Karksi vallavanem.

Karksi vald täidab kohustusi ja teostab õigusi oma asutuste kaudu.

Karksi valla omavalitsusorganid on:

Karksi vallal on kasutusel vapp, mille kasutamise reguleerib põhimäärus. Soovides kasutada valla vappi (sündmuste reklaamimisel, meenetel või mujal), on selleks vajalik taotleda Karksi Vallavalitsuselt luba. Taotluse palume saata e-posti aadressile vald@karksi.ee