Vallavalitsuse istung 02.02.2015

Vallavalitsuse istung toimub esmaspäeval 2. veebruaril 2015. a algusega kell 15.00 vallamajas, Viljandi mnt 1 II korruse koosolekute ruumis.

PÄEVAKORD:

1. Eestkostja aruande läbivaatamine
Ettekandja : sotsiaaltööspetsialist Liivi Loi

2. Hoolduse seadmine, hooldaja ja hooldajatoetuse määramine
Ettekandja: sotsiaaltööspetsialist Liivi Loi

3. Kirjaliku nõusoleku andmine
Ettekandja : ehitusinsener Margus Hütt

4. Kasutusloa väljastamine
Ettekandja : ehitusinsener Margus Hütt

5. Nõusoleku andmine Karksi valla kinnisasja koormamiseks isikliku kasutusõigusega
Ettekandja : ehitusinsener Margus Hütt

6. Karksi valla 2015. aasta eelarve V lugemine
Ettekandja: majandusspetsialist Tõnis Laurik

7. Hajaasustuse projekti lepingu pikendamine
Ettekandja: majandusspetsialist Tõnis Laurik

8. Kultuurikeskuse teenuste hindade kehtestamine
Ettekandja: majandusspetsialist Tõnis Laurik

9. Projektlaagrite läbiviimiseks kooskõlastuse andmine
Ettekandja majandusspetsialist Tõnis Laurik

10. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine
Ettekandja: keskkonnaspetsialist Tiia Kukk

11. Katastriüksuse jagamisel koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine
Ettekandja: keskkonnaspetsialist Tiia Kukk

12. Karksi Valla Kultuurikeskuse töö ümberkorraldamine
Ettekandja: vallavanem Taimo Tugi

13. Lilli Külamaja töö ümberkorraldamine
Ettekandja: vallavanem Taimo Tugi