Vallavalitsuse istung 17.11.2014

Iistung toimub esmaspäeval 17. novembril 2014. a algusega kell 13.00 vallamajas, Viljandi mnt 1, Karksi-Nuia  II korrusel.

PÄEVAKORD:

1. Karksi-Nuia Lasteaia ja Karksi Vallahoolduse 2014. aasta eelarvete muutmine
Ettekandja majandusspetsialist Tõnis Laurik

2. Äriruumi üürilepingu muutmine
Ettekandja majandusspetsialist Tõnis Laurik

3. Karksi valla 2015. aasta eelarve eelnõu II lugemine
Ettekandja: majandusspetsialist Tõnis Laurik

4. Toimetulekutoetuse määramine
Ettekandja: sotsiaaltööspetsialist Liivi Loi

5. Ühekordse sotsiaaltoetuse määramine
Ettekandja: sotsiaaltööspetsialist Liivi Loi

6. Vajaduspõhise peretoetuse määramine
Ettekandja: sotsiaaltööspetsialist Liivi Loi

7. Lasteaia toidutoetuse määramine
Ettekandja : sotsiaaltööspetsialist Liivi Loi

8. Laste huvitegevuse toetuse määramine
Ettekandja : sotsiaaltööspetsialist Liivi Loi

9. Laste õppekäigu toetuse määramine
Ettekandja : sotsiaaltööspetsialist Liivi Loi

10. Hoolduskulude tasumine SA Abja Haigla
Ettekandja: sotsiaaltööspetsialist Liivi Loi

11. Hooldekodu kulude osaliseks katmiseks toetuse määramine
Ettekandja : sotsiaaltööspetsialist Liivi Loi

12. Hoolduse lõpetamine ja hooldajatoetuse maksmise lõpetamine
Ettekandja: sotsiaaltööspetsialist Liivi Loi

13. 2014. aasta inventuuri läbiviimine
Ettekandja: pearaamatupidaja Eha Vene

14. Kirjaliku nõusoleku andmine
Ettekandja : ehitusinsener Margus Hütt

15. Kasutusloa väljastamine
Ettekandja : ehitusinsener Margus Hütt

16. Katastriüksusele koha-aadressi määramine
Ettekandja: keskkonnaspetsialist Tiia Kukk

17. Kohanime määramine
Ettekandja: keskkonnaspetsialist Tiia Kukk

18. Kohanime ruumikuju muutmine
Ettekandja: keskkonnaspetsialist Tiia Kukk