Vallavalitsuse koosseis

Vallavalitsus on valla omavalitsuslik kollegiaalne täitevorgan, mis viib praktilise tegevusega ellu õigusaktidega vallale pandud ülesandeid. Vallavalitsuse moodustab ja tema isikkoosseisu kinnitab vallavanema ettepanekul vallavolikogu.

Vallavalitsuse istungitel osaleb sõnaõigusega vallasekretär Inge Dobrus

Nimi

Telefon

E.post

Töökoht

Taimo Tugi

435 5511, 5330 7192

taimo.tugi@karksi.ee

Vallavanem

Are Jänes

5668 9953

are.janes@gmail.com

 

Katrin Kivistik

517 9861

katrin.kivistik@karksi.ee

 

Alli Laande

523 9232

alli.laande@gmail.com

 

Arvo Maling

528 4740

arvo.maling@nuiapmt.ee