Vallavalitsuse istung 02.03.2015

Vallavalitsuse istung toimub esmaspäeval 2. märtsil 2015. a algusega kell 11.00 vallamajas, Viljandi mnt 1 II korruse koosolekute ruumis.

1. Karksi vallavalitsuse, vallavalitsuse hallatavate asutuste ning valdkondade 2014. aasta eelarvete kinnitamine
Ettekandja: majandusspetsialist Tõnis Laurik

2. Kauplusbussi toetamine
Ettekandja: majandusspetsialist Tõnis Laurik

3. Rahumäe 2a üürilepingute uuendamine
Ettekandja: majandusspetsialist Tõnis Laurik

4. Valla teedel liiklemise piiramine
Ettekandja: spetsialist-projektijuht Dmitri Orav

5. Katastriüksusele koha-aadressi määramine
Ettekandja: keskkonnaspetsialist Tiia Kukk

6. Korraldatud jäätmeveol ühise jäätmemahuti kasutamise lubamine
Ettekandja: keskkonnaspetsialist Tiia Kukk

7. Kirjaliku nõusoleku andmine
Ettekandja : ehitusinsener Margus Hütt

8. Ehitusloa väljastamine
Ettekandja : ehitusinsener Margus Hütt

9. Hoolduse seadmine, hooldaja ja hooldajatoetuse määramine
Ettekandja: sotsiaaltööspetsialist Liivi Loi

10. Hooldajatoetuse määramine
Ettekandja: sotsiaaltööspetsialist Liivi Loi

11. Viljandi mnt 1 bürooruumi üürile andmine
Ettekandja: vallavanem Taimo Tugi