Vallavalitsuse istung 05.01.2015

Vallavalitsuse istung toimub esmaspäeval 5. jaanuaril 2015. a algusega kell 13.00 vallamajas, II korruse koosolekute ruumis.

Istungile kinnitamiseks esitatav p ä e v a k o r d:

1.     Rahumäe 2a üürilepingute uuendamine I lugemine
Ettekandja: majandusspetsialist Tõnis Laurik

2.     Projekteerimistingimuste väljastamine
Ettekandja: ehitusinsener Margus Hütt

3.     Karksi-Nuias Pärnu mnt 10 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
Ettekandja: keskkonnaspetsialist Tiia Kukk

4.     Äriküla külas asuva Künka elamu väärtuse hindamine, arvele võtmine ja hooldaja määramine
Ettekandja: keskkonnaspetsialist Tiia Kukk

5.     Liikluspinnale kohanime määramine
Ettekandja: keskkonnaspetsialist Tiia Kukk

6.     Rahalised toetused
Ettekandja: spetsialist-projektijuht Dmitri Orav

7.     Viljandi maakonna liini nr 67 sõidumarsruudi pikendamine Kärstnani II lugemine
Ettekandja: spetsialist- projektijuht Dmitri Orav
Kaasettekandja: August Kitzbergi nimelise Gümnaasiumi direktor Jaak Israel

8.     Isiku paigutamine hooldekodusse
Ettekandja: sotsiaaltööspetsialist Liivi Loi

9.     Karksi valla omandis oleva Pärnu mnt 2a kinnistut koormava hoonestusõiguse hüpoteegiga koormamiseks nõusoleku andmine
Ettekandja: vallasekretär Inge Dobrus