Volikogu istung 06.08.2015

Karksi Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 06. augustil 2015 algusega kell 15.00 vallamajas Viljandi mnt 1 (II korrus koosolekute ruum).

Istungile kinnitamiseks esitatav p ä e v a k o r d:

  1. Karksi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2015 – 2027 kinnitamine
    Ettekandja: AS Iivakivi juhataja Urmas Suurpuu
  2. Kohalalgatatud küsimused
  3. Vallavanema ja volikogu esimehe info
    Ettekandjad: Vallavanem Taimo Tugi ja volikogu esimees Siret Vene