Karksi vallavolikogu istung 15.06.2017

Karksi Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 15. juunil 2017 algusega kell 15.00 vallamajas Viljandi mnt 1 (II korrus koosolekute ruum).

Istungile kinnitamiseks esitatava  p ä e v a k o r r a kavand:

1. Karksi valla 2016. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
Ettekandja: pearaamatupidaja Eha Vene
Kaasettekandja: revisjonikomisjoni esimees Leo Liiber

  • Otsuse eelnõu
  • Väljavõte vallavalitsuse 19.05.2017 istungi protokollist
  • Karksi valla 2016. aasta konsolideerimisgrupi majanadusaasta aruanne
  • Seletuskiri
  • Vandeaudiitori aruanne

2. Karksi valla eelarvestrateegia 2018–2021 vastuvõtmine
Ettekandja: majandusspetsialist Tõnis Laurik

  • Seletuskiri
  • Määruse eelnõu
  • Lisa 1
  • Lisa 2

3. Karksi valla 2017. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine
Ettekandja: majandusspetsialist Tõnis Laurik
Kaasettekandja: ettevõtlus- ja arengukomisjoni esimees Jüri Kert

  • Määruse eelnõu
  • Seletuskiri

4. Karksi Vallavolikogu 16. jaanuari 2013. a määruse nr 67 „Karksi Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste töötajate töötasustamine" muutmine (Lisa 1)
Ettekandja: vallavanema Taimo Tugi

  • Määruse eelnõu
  • Lisa 1
  • Seletuskiri

5. Vallavanema puhkusele lubamine
Ettekandja: vallavanem Taimo Tugi

  • Otsuse eelnõu

6. Kohal algatatud küsimused

7. Vallavanema ja volikogu esimehe info
Ettekandjad: vallavanem Taimo Tugi ja volikogu esimees Siret Vene