Vallavalitsuse istung 15.12.2014

Vallavalitsuse istung toimub esmaspäeval 15. detsembril 2014. a algusega kell 13.00 vallamajas, II korruse koosolekute ruumis.

1. Toimetulekutoetuse määramine
Ettekandja: sotsiaaltööspetsialist Liivi Loi

2. Ühekordse sotsiaaltoetuse määramine 
Ettekandja: sotsiaaltööspetsialist Liivi Loi

3. Vajaduspõhise peretoetuse määramine
Ettekandja: sotsiaaltööspetsialist Liivi Loi

4. Lasteaia toidutoetuse määramine
Ettekandja : sotsiaaltööspetsialist Liivi Loi

5. Laste huvitegevuse toetuse määramine
Ettekandja : sotsiaaltööspetsialist Liivi Loi

6. Hoolduse lõpetamine ja hooldajatoetuse maksmise lõpetamine
Ettekandja: sotsiaaltööspetsialist Liivi Loi

7. Isiku paigutamine hooldekodusse
Ettekandja: sotsiaaltööspetsialist Liivi Loi

8. Karksi Vallavalitsuse 16.detsembri 2013.a määruse nr 10 "Karksi valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste suuruse määramine" muutmine
Ettekandja :sotsiaaltööspetsialist Liivi Loi

9. Vallavara mahakandmine
Ettekandja: majandusspetsialist Tõnis Laurik

10. Alustava õpetaja stipendiumi taotluse läbiarutamine
Ettekandja  majandusspetsialist Tõnis Laurik

11. August Kitzbergi nimelise Gümnaasiumi ettepaneku läbiarutamine
Ettekandja: vallavanem Taimo Tugi

12. Üürilepingu pikendamine
Ettekandja majandusspetsialist Tõnis Laurik

13. Raha eraldamine
Ettekandja: majandusspetsialist Tõnis Laurik

14. Projekteerimistingimuste väljastamine
Ettekandja: ehitusinsener Margus Hütt

15. Kirjaliku nõusoleku andmine
Ettekandja : ehitusinsener Margus Hütt

16. Ehitusloa väljastamine
Ettekandja: ehitusinsener Margus Hütt

17. Kasutusloa väljastamine
Ettekandja : ehitusinsener Margus Hütt

18. Riikliku järelevalve teostamine Vana-Virite kinnistul Sudiste külas
Ettekandja: ehitusinsener Margus Hütt

19. Karksi maastikukaitseala uuendatud kaitse-eeskirja arutelu.
Ettekandja: keskkonnaspetsialist Tiia Kukk

20. Maa ostueesõigusega erastamise tingimused
Ettekandja: keskkonnaspetsialist Tiia Kukk

21. Liikluspinnale kohanime määramine
Ettekandja: keskkonnaspetsialist Tiia Kukk

22. Karksi Vallavalitsuse  20.10. 2014 nr 467 "Katastriüksuse jagamisel koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine" muutmine
Ettekandja: keskkonnaspetsialist Tiia Kukk

23. Karksi Vallavalitsuse 03.11. 2014 nr 525 "Katastriüksuse jagamisel koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine" muutmine
Ettekandja: keskkonnaspetsialist Tiia Kukk

24. Kaunite kodude tunnustamine 
Ettekandja: keskkonnaspetsialist Tiia Kukk

25. Katastriüksustele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine
Ettekandja: keskkonnaspetsialist Tiia Kukk

26. Rahalised toetused
Ettekandja: spetsialist-projektijuht Dmitri Orav

27. Alustava ettevõtluse toetamise stardiabi lepingu vormi kinnitamine
Ettekandja: spetsialist-projektijuht Dmitri Orav

28. Lilli Külamaja tegevusest
Ettekandja: vallavanem Taimo Tugi

29. Viljandimaa arengustrateegia 2015–2020 tegevuskava projektile seisukoha andmine
Ettekandja: vallavanem Taimo Tugi