Karksi vallavolikogu istung 16.03.2017

Karksi Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 16. märtsil 2017 algusega kell 15.00 vallamajas Viljandi mnt 1 (II korrus koosolekute ruum).

Istungile kinnitamiseks esitatava  p ä e v a k o r r a kavand:

1. Ülevaade korrakaitse alasest olukorrast Karksi vallas
Ettekandja: piirkonnapolitseinik Taivo Västrik

2. August Kitzbergi nimelise Gümnaasiumi arengukava 2017-2019 vastuvõtmine
Ettekandja: August Kitzbergi nimelise gümnaasiumi direktor Jaak Israel

3. Abja Vallavolikogu taotluse läbiarutamine
Ettekandja: vallavolikogu esimees Siret Vene

4. Vallavanema puhkusele lubamine
Ettekandja: vallavanem Taimo Tugi

5. Kohal algatatud küsimused

6. Vallavanema ja volikogu esimehe info
Ettekandjad: vallavanem Taimo Tugi ja volikogu esimees Siret Vene