Volikogu istung 16.04.2015

Karksi Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 16. aprill 2015 algusega kell 15.00 vallamajas Viljandi mnt 1, Karksi-Nuia (II korrus koosolekute ruum).

Istungile kinnitamiseks esitatav p ä e v a k o r d:

1. Karksi Valla Kultuurikeskuse põhimääruse uue redaktsiooni I lugemine
Ettekandja: Karksi Valla Kultuurikeskuse juhataja Kai Kannistu
Kaasettekandja: kultuurikomisjoni esimees Monika Erreline

Määruse eelnõu

2. Karksi vallas tiheasustusalal üksikpuude raiumise loa andmise korra kehtestamine
Ettekandja: keskkonnaspetsialist Tiia Kukk

Määruse eelnõu
Lisa 1- Taotluse vorm
Lisa 2- Raieloa vorm
Lisa 3- Raieloa andmisest keeldumise otsus
Seletuskiri

3. Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise korra kehtestamine
Ettekandja: sotsiaaltööspetsialist Liivi Loi
Kaasettekandja: sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Liidia Klaas

Määruse eelnõu

4. Karksi-Nuia Muusikakooli ja Karksi-Nuia Spordikooli hoolekogusse vallavolikogu esindaja määramine
Ettekandja: vallavolikogu esimees Siret Vene

5. Mati tee avaliku kasutamise lepingu sõlmimiseks Kassepa kinnistu omanikule ettepaneku tegemine
Ettekandja: spetsialist-projektijuht Dmitri Orav

Otsuse eelnõu

6. Vallavolikogu külaliikumise komisjoni koosseisu kinnitamine

Ettekandja: külaliikumise komisjoni esimees Enn Sarv

7. Kohalalgatatud küsimused

8. Vallavanema ja volikogu esimehe info
Ettekandjad: Vallavanem Taimo Tugi ja volikogu esimees Siret Vene