Vallavolikogu istung 17.10.2016

Karksi Vallavolikogu istung toimub neljapäeval 20. oktoobril 2016 algusega kell 16.00 vallamajas Viljandi mnt 1 (II korrus koosolekute ruum).

Istungile kinnitamiseks esitatav p ä e v a k o r d:

1. Haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks ühinemisläbirääkimiste lõpetamise läbiarutamine
Ettekandja: volikogu esimees Siret Vene

2. Ühinemislepingu ja lisade avalikkusele tutvumiseks väljapanemine
Ettekandja: volikogu esimees Siret Vene

  • Ühinemislepingu projekt
  • Seletuskiri

3. Karksi valla arengukava 2015–2020 läbivaatamine https://www.riigiteataja.ee/akt/427112014013
Ettekandja: vallavanem Taimo Tugi

4. Ülevaade August Kitzbergi nimelise Gümnaasiumi tegevusest 2015/2016 õppeaastal
Ettekandja: August Kitzbergi nimelise Gümnaasiumi direktor Jaak Israel

5. Ülevaade Polli Hooldekodu tegevusest
Ettekandja: Polli Hooldekodu juhataja Laine Ikonen

6. Riigikogu liikme staatuse seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seadusele „kahe tooli seadusele" hinnangu andmine
https://www.riigiteataja.ee/akt/122122014011
https://www.riigiteataja.ee/akt/121062016016
Ettekandja: revisjonikomisjoni esimees Leo Liiber

7. Kohal algatatud küsimused

8. Vallavanema ja volikogu esimehe info