Toetuse saajad 2015. a taotlusvoorus

Karksi vallavalitsuse korraldused 29.06.2015 ja 07.10.2015

Toetuse saaja

Projekti nimetus ja tegevused

Toetuse suurus

Oma-finant-seering, €

Projekti kavandatud lõppkuupäev

Mati Marjak

Kopli talu puurkaev

3636,00

1818,00

31.12.2016

Lauri Pill

Piiri talu kaevu rajamine

2210,36

1105,01

31.07.2016

Kalju Tursk

Kavala talu puurkaevu renoveerimine

1440,00

  720,00

30.11.2016

Peeter Joon

Kirsimäe talu kanalisatsiooni ehitus

2384,00

1192,00

31.08.2016

Raivo Lill

Saunaoru talu septiku paigaldus

1732,88

  866,32

15.09.2016

Elerin Öövel

Hiie talu septiku paigaldus

2292,90

1146,30

01.06.2016

Aime Mõts

Noore Variku talu puurkaevu rajamine

3704,00

1852,00

31.07.2016

Ly Saul

Kulli talu vee- ja kanalisatsioonisüsteemi rajamine

3789,14

1894,28

31.10.2016
Kaarel Saaremets
 

Kaarli talu vee ja kanalisatsiooni projekt
 

2962,72
 
4517,83
 
31.12.2015