Toetuse saajad 2016.a taotlusvoorus

Karksi vallavalitsuse korraldused 27.06.2016 ja 01.08.2016

Toetuse saaja

Projekti nimetus ja tegevused

Toetuse suurus

Maimo Lenk

Remsi puurkaevu rajamine

5860,29

Viiri Vilgats

Savimäe talu puurkaevu rajamine

4484,00

Lauri Vaiksaar

Kiini-Hansu kinnistu septiku  paigaldamine

1929,31

Laima Puur

Uus-Umbaru talu puurkaevu rajamine

4124,00

Katrin Järveots

Saaretare talu veesüsteemi ehitus

1598,95

Arvo Maling

Mikatse kinnistule septiku paigaldamine

1812,80

Svetlana Valberg

Olli talu puurkaevu rajamine

5036,00

Anneli Mäeots

Kekani talu puurkaev

5116,25

Hillevi-Kärt Muska

Luha kinnistu kanalisatsioonisüsteemi rajamine

2552,61

Sirli Hansen

Salu talu veetrassi ehitus

  500,00

Sirli Hansen

Salu talu kanalisatsiooni rajamine

1755,79