2017. a rahuldatud hajaasustusprogrammi toetuse taotlused

Toetuse saajad 2017.a taotlusvoorus

Karksi vallavalitsuse korraldused 03.07.2017

Toetuse saaja

Projekti nimetus ja tegevused

Toetuse suurus

Endel Rull

Kasesalu talu puurkaev

4760,00

Aleksei Peskov

Variku, Pihla ja Sarapiku juurdepääsutee

3228,16

Endel Rull

Kasesalu talu septik

1532,00

Urmo Lillemets

Suure-Laanejaagu talu kanalisatsioon

1837,69

Robert Saareluht

Loiguääre talu salvkaev

1566,24

Tarmo Talu

Tamme puurkaevu rajamine

3420,00

Andres Jassik

Saviaru puurkaevu rajamine

5309,55

Marta Varik

Nõlvaku talu puurkaevu ja pumpla rajamine

4360,22

Birgit Roslender

Muri puurkaevu rajamine

4796,24

Martin Elming

Napsi talu joogivee süsteemi rajamine

  778,83

Aadu Kunimägi

Vargamäe talu veesüsteemi rajamine

  870,00

Aadu Kunimägi

Vargamäe talu kanalisatsiooni rajamine

1900,00

Hargu Haller

Reinoja talu veesüsteem

 1158,46