Mulgi vallavolikogu istung 21.03.2018

Mulgi Vallavolikogu VII istung toimub kolmapäeval, 21. märtsil 2018. a algusega kell 15.00 Karksi-Nuias Viljandi mnt 1 II korrusel. 

P ä e v a k o r r a kavand:

1. Elle Toomi vaidele vastamine sundvalduse seadmise Kassepa kinnistul asuva Mati tee kohta
Vaide esitaja Elle Toomi seletuste ärakuulamine
Ettekandja: vallasekretär Milja Janson

2. Mulgi valla arengukava aastateks 2019 kuni 2025 koostamise algatamine
Ettekandja: abivallavanem/valdkonna juht Dmitri Orav

3. Vallavara võõrandamine otsustuskorras (Kiikre tn 27, Mõisaküla)
Ettekandja: abivallavanem/valdkonna juht Ervin Tamberg
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjon

4. Vallavolikogu revisjonikomisjoni koosseisus muudatuste tegemine
Ettekandja: volikogu esimees Arvo Maling

5. Loa andmine vallavalitsusele
Ettekandja: vallasekretär Milja Janson
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjon

6. Huvide deklaratsioonide registrile andmete esitaja määramine ja deklaratsioonide kontrollimiseks revisjonikomisjonile õiguse andmine
Ettekandja: vallasekretär Milja Janson

7. Mulgi valla valimiskomisjoni moodustamine
Ettekandja: vallasekretär Milja Janson

8. Mulgi vallavara valitsemise korra I lugemine
Ettekandja: abivallavanem/valdkonna juht Arvi Meidla
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjon

9. Kohal algatatud küsimused

10. Vallavanema ja volikogu esimehe info
Ettekandjad: vallavanem Peeter Rahnel ja volikogu esimees Arvo Maling