Hajaasustusprogramm 2013

Toetuse saajad 2013. a taotlusvoorus

Karksi Vallavalitsuse korraldused 25.11.2013

Toetuse saaja ja kaastaotleja

Projekti nimetus ja tegevused

Toetuse suurus

Omafinantseering, €

Projekti kavandatud lõppkuupäev
Vesta Hallik

Austria talu veesüsteemi rajamine. Salvkaevu rajamine, veetoru ja pumba paigaldus.

2631,66
1315,64
28.02.2015
Veljo Urm

Vahtrakannu kanalisatsiooni rekonstrueerimine. Septiku GRAF paigaldamine immutustunneliga.

2613,00
1307,00
28.04.2015
Krista Kunimägi

Mäe talu septiku paigaldus, septik Ecolife 3000L koos imbväljakuga.

2651,62
1325,80
01.07.2014
Alvi Silde

Teeääre talu vee ja kanalisatsiooni rajamine. Kaevu puhastamine, veetoru ja hüdrofoori paigaldamine, imbkaev.

3310,17
1654,83
31.12.2014
Eneli Põder

Kanalisatsioonisüsteemi väljaehitamine Unditare talus.

2268,10
1133,90
31.08.2014
Kalmer Märtson

Septiku paigaldus Kooli I kinnistul. Septik CARAT immutustunneliga.

2573,46
1286,54
31.03.2015
Ranno Palu

Mulgi talu septiku paigaldus. Septik Ecolife 3000L koos imbväljakuga

3031,50
1515,76
31.12.2014

Jüri Odem, kaastaotleja Tõnu Müür

Mägiste 1 ja Mägiste 2 vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine.

6500,00
3250,00
31.12.2014