Hajaasustuse veeprogramm 2011

Karksi vallavalitsuse 20.juuni 2011 korraldustega nr 246-251 rahuldati järgmised toetuse taotlused veeprogrammi projektide rahastamiseks:
 
Toetuse saaja
Projekti nimetus
Projekti kogumaht, eurot
Toetuse maht, eurot
Projekti eesmärgid ja tegevused
Projekti ajaline kestvus
Korteriühistu Linnutare
Salvkaevu ja trassi rajamine Linnutare I  kinnistul Polli külas
5370,40
3580,45
Salvkaevu rajamine, trassi ehitamine, seadmete
paigaldamine
juuli 2011 juuni 2012
Raimond Vaher
Salvkaevu rajamine Paanikse kinnistul Pärsi külas
3961,64
2640.-
Salvkaevu ja veetrassi  rajamine, seadmete paigaldamine
aug. 2011 okt. 2011
Ermas Hein
Laane talu kaev
2527.-
1684,75
Salvkaevu rajamine Laane talus Tuhalaane külas
aug. 2011 mai 2012
Venda Torim
Salvkaevu ja joogiveetrassi rajamine ning kaevumaja ehitus Pappi kinnistul
Karksi külas
4764,54
3176,36
Salvkaevu ja joogiveetrassi
rajamine ning kaevumaja
ehitus
juuli 2011 juuni 2012
Are Jänes
Puritse talu veepumpamis- seadmed
674,34
438,32
Veepumpamis-seadmete paigaldamine Puritse talus Metsakülas
juuli 2011 juuni 2012
Õie Palu
Mulgi talu uue
kaevu rajamine Sudiste külas
2798,43
1570,83
Salvkaevu rajamine, trassi rajamine, seadmete paigaldus
juuli 2011 juuni 2012
Eraldatud toetusi kokku 13 090,71