2010

2010. aasta eraldused:
Karksi vallavalitsuse 16. juuli 2010 korraldustega nr 278 - 285 rahuldati järgmised toetuse taotlused veeprogrammi projektide rahastamiseks:

Toetuse saaja
Projekti nimetus
Projekti kogumaht, krooni
Toetuse maht, krooni
Projekti eesmärgid ja tegevused
Projekti ajaline kestvus
Herli Vene
Salvkaevu ja trassi rajamine Liivaku kinnistul Morna külas
55 368.-
36 913.-
Salvkaevu rajamine, trassi ehitamine, seadmete paigaldamine
August 2010 – juuni 2011
Õie Palu
Salvkaevu korrastamine Mulgi kinnistul Sudiste külas
13 212.-
8808.-
Salvkaevu puhastamine, pumba ja hüdrofori vahetus
TÜHISTATUD 31.05.2011
Laine Tempel
Salvkaevu puhastamine Nurmeotsa kinnistul Hirmukülas
41 255,60
27 505.-
Salvkaevu puhastamine ja veetrassi rajamine
August 2010 – juuli 2011
Viive Siirus
Pilgo I salvkaevu süvendamine ja puhastamine Sudiste külas
10 508,40
7006.-
Salvkaevu süvendamine ja puhastamine, seadmete paigaldamine
August 2010 – juuli 2011
Svetlana Valberg
Olli talu kaev
39 580.-
26 380.-
Salvkaevu rajamine Olli kinnistul Ärikülas
TÜHISTATUD 20.06.2011
Arne Kirik
Viivre talu allika joogiveevarustuse ehitus
35 474.-
23 650.-
Veetorustiku rajamine 120 m Viivre kinnistul Metsakülas
Sept.2010 – august 2011
Ülo Põder
Salvkaevu rajamine Lilleoja kinnistul Morna külas
58 942.-
39 296.-
Salvkaevu rajamine, trassi rajamine, seadmete paigaldus
August 2010 -juuli 2011
Andres Torim
Orava talu kaevu rajamine
47 860.-
30 442.-
Salvkaevu rajamine Orava kinnistul Morna külas, pumba paigaldamine, kaevumaja ehitamine
August 2010 -

Eraldatud toetusi kokku 200 000 krooni.