Hajaasustuse veeprogramm 2009

Karksi vallavalitsuse 10.augusti 2009 korraldustega nr 321-329 rahuldati järgmised toetuse taotlused veeprogrammi projektide rahastamiseks:

Toetuse saaja
Projekti nimetus
Projekti kogumaht, krooni
Toetuse maht, krooni
Projekti eesmärgid ja tegevused
Projekti ajaline kestvus
Mare Kunimägi
Torustiku ja pumba paigaldus Kõdara kinnistul Sudiste külas
61098.-
40691.-
Torustiku rajamine,  pumba ja filtri paigaldus
Okt.2009-mai 2010
Ain Luukas
Salvkaevu rajamine Reimani kinnistul Univere külas
52057.-
34669.-
Salvkaevu ja torustiku rajamine ning pumba paigaldus
Okt. 2009-sept. 2010
Juhan Pugal
Puurkaevu rajamine Aru kinnistul Sudiste külas
100000.-
66600.-
Puurkaevu rajamine, torustiku ja pumba paigaldus
Veebr.2010- veebr.2011
Elmi Rull
Lilli küla veetrassi rekonstrueerimine
73237.-
48776.-
Hüdrofoori vahetus, veetrasside rekonstueerimine
Okt. 2009-sept. 2010
Riho Sillaste
Kaevu süvendamine Urboja kinnistul Ärikülas
9200.-
6127,20
Salvkaevu puhastamine ja süvendamine
Okt. 2009-sept. 2010
Andi Sõmmer
Puurkaevu puhastamine Männiksaare kinnistul Pöögle külas
70457,80
46924,90
Puurkaevu puhastamine ja joogivee trassi rajamine
Sept.2009- aug.2010
Elerin Öövel
Salvkaevu rajamine Hiie kinnistul Ainja külas
69456.-
46200.-
Salvkaevu rajamine ja trassi ehitamine
Okt. 2009-juuli 2010
Peeter Ruus
Salvkaevu rajamine Paluveske kinnistul  Ainja külas
22541,50
15011,50
Salvkaevu rajamine
Okt.2009- sept.2010
Anneli Mäeots
Puurkaevu rajamine Kekani kinnistul Sudiste külas
135020
55000,40
Puurkaevu rajamine, veetõsteseadmete paigaldus ja trassi rajamine
Aug.2009- aug.2010

Eraldatud toetusi kokku 360 000.-