Vallavalitsuse istung 20.04.2015

Vallavalitsuse istung toimub esmaspäeval, 20. aprillil 2015. a algusega kell 13.00 vallamajas, Viljandi mnt 1, Karksi-Nuia II korruse koosolekute ruumis.

Istungil kinnitamiseks esitatav p ä e v a k o r d:

1. Suveperioodil Karksi-Nuia Noortekeskuse lahtiolekuaegade muutmine ja sulgemine
Ettekandja: Karksi-Nuia Noortekeskuse juhataja Kertu Reva

2. Toimetulekutoetuse määramine
Ettekandja: sotsiaaltööspetsialist Liivi Lo

3. Ühekordse sotsiaaltoetuse määramine 
Ettekandja: sotsiaaltööspetsialist Liivi Loi 

4. Vajaduspõhise peretoetuse määramine
Ettekandja: sotsiaaltööspetsialist Liivi Loi

5. Lasteaia toidutoetuse määramine
Ettekandja : sotsiaaltööspetsialist Liivi Loi

6. Laste õppekäigu toetuse määramine
Ettekandja : sotsiaaltööspetsialist Liivi Loi

7. Hooldekodu kulude osaliseks katmiseks toetuse määramine
Ettekandja : sotsiaaltööspetsialist Liivi Loi

8. Hajaasustuse projekti aruande heakskiitmine
Ettekandja: majandusspetsialist Tõnis Laurik

9. Varik Motokross Teamile toetuse eraldamine
Ettekandja: majandusspetsialist Tõnis Laurik

10. Lasteaia kohatasude läbivaatamine II lugemine
Ettekandja: majandusspetsialist Tõnis Laurik

11. Kalda 4b hoonestusõiguse muutmine II lugemine
Ettekandja: majandusspetsialist Tõnis Laurik

12. Reklaami paigaldamine
Ettekandja: vallavanem Taimo Tugi

13. Lihthankemenetlusega riigihanke „August Kitzbergi nimelise Gümnaasiumi kapitalirendile võtmine" edukaks tunnistamine
Ettekandja: spetsialist-projektijuht Dmitri Orav

14. Lihthankemenetlusega riigihanke „Karksi Vallavalitsusele sõiduauto kapitalirendile võtmine" edukaks tunnistamine
Ettekandja: spetsialist- projektijuht Dmitri Orav

15. Virsti tee arutelu
Ettekandja: spetsialist-projektijuht Dmitri Orav

16. Rahalised toetused
Ettekandja: spetsialist-projektijuht Dmitri Orav

17. Karksi valla eelarvest projektidele ja programmidele toetuste eraldamine
Ettekandja: spetsialist-projektijuht Dmitri Orav

18. Lihthankemenetlusega riigihanke „August Kitzbergi nimelise Gümnaasiumi spordihoone rekonstrueerimise projekteerimistööd" läbiviimine
Ettekandja: spetsialist- projektijuht Dmitri Orav

19. Karksi-Nuia keskväljaku rekonstrueerimise arutelu
Ettekandjad: vallavanem Taimo Tugi ja spetsialist-projektijuht Dmitri Orav

20. Projekteerimistingimuste väljastamine
Ettekandja: ehitusinsener Margus Hütt

21. Kirjaliku nõusoleku andmine
Ettekandja : ehitusinsener Margus Hütt

22. Kasutusloa väljastamine
Ettekandja : ehitusinsener Margus Hütt

23. Polli külas Longi tee 3 elamu avariilise korstna vahetus
Ettekandja : ehitusinsener Margus Hütt

24. August Ktzbergi nimelise Gümnaasiumi taotluse läbiarutamine
Ettekandja : ehitusinsener Margus Hütt

25. Karksi Hooldekodu laienduse täpsustus
Ettekandja : ehitusinsener Margus Hütt

26. Karksi vallas Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistamine
Ettekandja: vallavanem Taimo Tugi