Mulgi vallavolikogu istung 27.11.2017

Mulgi Vallavolikogu III istung toimub kolmapäeval, 29. novembril algusega kell 15.00 Karksi-Nuias, Viljandi mnt 1 II korrusel (Karksi Vallavalitsuse ruumid).

Istungile kinnitamiseks esitava p ä e v a k o r r a kavand:

1. Mulgi valla ametiasutuste ümberkorraldamine
Ettekandja: Mulgi vallavanem Peeter Rahnel

2. Mulgi valla ametiasutuse Mulgi Vallavalitsuse põhimääruse kinnitamine
Ettekandja: Mulgi vallavanem Peeter Rahnel

3. Mulgi valla ametiasutuse Mulgi Vallavalitsuse palgajuhendi kehtestamine
Ettekandja: Mulgi vallavanem Peeter Rahnel

4. Mulgi valla ametiasutuse Mulgi Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade kehtestamine
Ettekandja: Mulgi vallavanema Peeter Rahnel

5. Karksi-Nuia Lasteaia lasteaiaõpetajate töötasu alamäära kinnitamine
Ettekandja: Karksi Vallavalitsuse majandusspetsialist Tõnis Laurik

6. Kassepa kinnistul asuvale Mati teele sundvalduse seadmine I lugemine
Ettekandja: Karksi vallavanem Taimo Tugi

7. Mulgi Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine
Ettekandja: volikogu esimees Arvo Maling

8. Volikogu esimehele, aseesimehele, volikogu liikmetele ja komisjonide liikmetele hüvitise/töötasu maksmise korra kehtestamine
Ettekandja: vallavanem Peeter Rahnel

9. Viljandimaa Omavalitsuse Liidu Vanemate kogusse esindajate nimetamine
Ettekandja: volikogu liige Ervin Tamberg

10. Vallavanemale töötasu ja valitsusliikmetele hüvitise maksmise otsustamine
Ettekandja: volikogu aseesimees Villu Võsa

11. Mulgi Vallavalitsuse kooseisu kinnitamine
Ettekandja: vallavanema Peeter Rahnel

12. Hüvitiste maksmine seoses volituste lõppemisega vallavanematele, linnapeale ja volikogu esimeestele
Ettekandja: Abja vallasekretär Milja Janson

13. Abja vallavanemale lisatasu maksmine
Ettekandja: volikogu liige Ervin Tamberg