Volikogu istung 15.12.2016

Istungile kinnitamiseks esitatava p ä e v a k o r r a kavand:

1. Vallavolikogu revisjonikomisjoni tööplaani kinnitamine
Ettekandja: revisjonikomisjoni esimees Leo Liiber

2. Alustava ettevõtluse toetamise stardiabi andmise korra muutmine
Ettekandja: spetsialist-projektijuht Dmitri Orav

3. Sotsiaalhoolekande seaduse ja lastekaitse seadusega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete täitmise delegeerimine

Ettekandja: vallasekretär Inge Dobrus

4. August Kitzbergi nimelise Gümnaasiumi spordikompleksi rekonstrueerimiseks laenu võtmine
Ettekandja: vallavanem Taimo Tugi

5. Karksi Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste töötajate töötasustamise muutmine
Ettekandja: vallavanem Taimo Tugi

6. Karksi valla 2017. aasta eelarve eelnõu I lugemine
Ettekandja: majandusspetsialist Tõnis Laurik

7. Kohal algatatud küsimused

8. Vallavanema ja volikogu esimehe info
Ettekandjad: vallavanem Taimo Tugi ja volikogu esimees Siret Vene