Vallavolikogu istung 19.02.2015

Istung  toimub neljapäeval, 19. veebruaril 2015 algusega kell 15.00 vallamajas Viljandi mnt 1 , Karksi-Nuia (II korrus koosolekute ruum).

Istungile kinnitamiseks esitatav p ä e v a k o r d:

1. Ülevaade õiguskorrast 2014. aastal Karksi vallas
Ettekandja: piirkonnapolitseinik Taivo Västrik

2. Karksi valla 2015. aasta eelarve vastuvõtmine
Ettekandjad: majandusspetsialist Tõnis Laurik ja vallavanem Taimo Tugi
Kaasettekandja: ettevõtlus- ja arengukomisjoni esimees Jüri Kert

3. Rahaliste kohustuste võtmiseks nõusoleku andmine (gümnaasiumi arvutid)
Ettekandja: vallavanem Taimo Tugi

4. Karksi Valla Kultuurikeskuse töö ümberkorraldamine ja põhimääruse uue redaktsiooni kehtestamine
Ettekandja: vallavanem Taimo Tugi

5. Lilli Külamaja struktuuri muutmine
Ettekandja: vallavanem Taimo Tugi

6. Karksi valla aukodaniku valimine ja teenetemärgi andmine
Ettekandja: volikogu esimees Siret Vene

7. Vallavolikogu külaliikumise komisjoni moodustamine
Ettekandja: volikogu esimees Siret Vene

8. Kohalalgatatud küsimused

9. Vallavanema ja volikogu esimehe info
Ettekandjad: Vallavanem Taimo Tugi ja volikogu esimees Siret Vene