Haridusasutused

Karksi vallas saavad lapsed alushariduse Karksi-Nuia Lasteaias, põhi- ja üldhariduse August Kitzbergi nimelises Gümnaasiumis, huvihariduse Karksi-Nuia Muusikakoolis ja Karksi-Nuia Spordikoolis. Karksi Noorte Kunstistuudios õpetatakse algteadmisi erinevatest kunstiliikidest ja Lilli looduskeskuse tegevustes osalemine annab põhjalikke teadmisi loodusest.

Alusharidus on lüli pidevharidussüsteemis, vundament kogu edasisele haridusteele.

Karksi-Nuia Lasteaed on Karksi valla alusharidust andev asutus. Laste õpetamine ja arendamine toimub õppekava alusel, lapse elu ja ümbritsevat keskkonda käsitlevate teemade kaudu Karksi-Nuia Lasteaias toimub laste päevahoid ja alushariduse võimaldamine ning laste kooliks ettevalmistamine. Lasteaia töökorraldus on paindlik, laste- ja lastevanemate huvisid arvestav.


Üldharidus

1687. aastal alustas Karksi mail tööd esimene kool.

Karksi kihelkonnakool rajati 19. sajandi teisel poolel.

Keskharidust on siin olnud võimalik omandada viimase 50 aasta jooksul. Aastast 1957 alustas tööd Nuia Keskkool. Keskhariduse on koolist saanud üle 1450 noore. 1995. aastast kannab kool Karksi-Nuia Gümnaasiumi nime. Alates 1. septembrist 2008 on kooli nimeks August Kitzbergi nimeline Gümnaasium.
Kool koosneb kolmest põhihoonest: vanamaja (1960.a.), juurdeehitus (1979.a.), ujula-spordisaal (1982.a.). Kooli juurde kuulub staadion koos staadionimajaga pinnaga 13500m2, millest 7000m2 jalgpalliväljaku osa.