Vallavolikogu liikmed

Volikogu esimees Arvo Maling

Vallavolikogu esimehe poole saab pöörduda e-kirjaga aadressil arvo.maling@mulgivald.ee või telefonil nr 528 4740.

Vajadusel saab kohtumise aja ja koha kokku leppida samadel kontaktidel või pöördudes valla kantseleisse.

Volikogu aseesimees Villu Võsa
Telefon 520 0439
E-post: 
villu@abja.ee

 

Volikogu liige

Telefon

E-post

Valimisnimekiri

 

Eveli Allik

5199 5094

eveli.allik@gmail.com

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

Kultuurikomisjoni esimees

Kerti Einstein

5678 1171

kertieinstein@gmail.com

 Valimisliit ühtsed mulgid

Revisjonikomisjoni liige

Imre Jugomäe

5597 2631

imre.jugomae@gmail.com

Eesti Keskerakond

Spordikomisjoni esimees

Kati Kuusk 5332 6007 kuusk.kati@gmail.com Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Eelarve- ja majanduskomisjoni esimees

Anne Ladva

522 9205

a53@hot.ee

Eesti Keskerakond

Revisjonikomisjoni liige

Leo Liiber

5191 1930

leo.liiber@mail.ee

Valimisliit ühtsed mulgid

Revisjonikomisjoni liige,
spordikomisjoni liige

Arne Lohu 504 9247 arnelohu@gmail.com Eesti Keskerakond  

Arvo Maling

528 4740

arvo.maling@mulgivald.ee

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

Volikogu esimees

Ürjo Mälksoo

436 1012

yrjom48@gmail.com

Eesti Keskerakond

 

Reet Paju

5360 3905

reet.paju.001@mail.ee

Eesti Keskerakond

 

Jüri Patune

5664 0001

veskimaepm@gmail.com

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

 

Eneli Põder

5565 1429

unditare@gmail.com

Eesti Reformierakond

Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni aseesimees

Andres Rõigas

5342 0346

andres.roigas@ut.ee

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

Revisjonikomisjoni liige

Mari Saarela

521 0315

mari@mulgivald.ee

Eesti Keskerakond

Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees

Tarmo Simson

504 4775

tarmo.simson@elektrilevi.ee

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

 

Raimond Tammoja

504 3394

autosalong@gmail.com

 Valimisliit ühtsed mulgid

 

Rein Tarkus

511 0314

rein.tarkus@gmail.com

Eesti Keskerakond

Keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees

Taimo Tugi

5330 7192

taimotugi@gmail.com

Eesti Reformierakond

Revisjonikomisjoni esimees,
eelarve- ja majanduskomisjoni aseesimees,
keskkonna- ja heakorrakomisjoni aseesimees

Siret Vene

5622 6167

siretvene@gmail.com

Eesti Reformierakond

Haridus- ja noorsootöökomisjoni aseesimees

Taevo Viitas 5666 4007 taevoviitas@gmail.com Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees

Villu Võsa

520 0439

villu@abja.ee

 Eesti Keskerakond

Volikogu aseesimees

 

Vallavolikogu protokollid, otsused ja määrused

Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele avaldatakse kõik vallavolikogu ja -valitsuse määrused Riigi Teatajas.

Volikogu otsused ning istungite protokollid on kättesaadavad Karksi valla dokumendiregistris.

Mulgi Vallavolikogu otsused alates 2.11.2017 on kättesaadavad Abja Vallavalitsuse dokumendiregistris.