Karksi Vallahooldus

  • Aadress: Viljandi mnt 1, 69104 Karksi-Nuia
  • Registrikood: 75035246
  • Juhataja: Katrin Sepp 
  • Telefon: 5648 2105
  • E-post: vallahooldus@karksi.ee

Karksi vallahoolduse põhiülesanded on:

  • valla haljastus- ja heakorratööd
  • valla parkide, haljastute, supluskohtade ning kalmistute hooldus
  • valla vee-alade ja märgalade kasutamise ja hoolduse korraldamine
  • valla metsade, rohealade ning puhke- ja virgestusalade võrgustiku hoolduse, arendamise ja säästliku kasutamise korraldamine
  • valla kõnniteede ja platside hooldus ja puhastamine