Vallavolikogu komisjonid ja fraktsioonid

Eelarve- ja majanduskomisjon

Esimees Kati Kuusk,  telefon 5332 6007, kuusk.kati@gmail.com
Aseesimees Taimo Tugi

Andre Aavastik
Juta Jalakas
Merju-Mai Leiaru
Sigrid Ruben
Jüri Patune
Maimu Paumere
Peeter Uisk
 

Keskkonna- ja heakorrakomisjon

Esimees Rein Tarkus, telefon 511 0314, rein.tarkus@gmail.com
Aseesimees Taimo Tugi

Harri Ellermaa
Richard Liivak
Piret Koppelman
Rein Mägi
Viktor Siigur
Tarmo Simson
Urmas Suurpuu 

 

Haridus- ja noorsootöökomisjon

Esimees Taevo Viitas, telefon 5666 4007, taevoviitas@gmail.com
Aaseesimees Siret Vene

Piret Koorep
Ingrid Kõiv
Margus Lukka
Reet Paju
Arne Putnik
Katrin Tambet
Jorma Õigus

 

Kultuurikomisjon

Esimees Eveli Allik, telefon 5199 5094, eveli.allik@gmail.com

Kai Kannistu
Marju Mäger
Ürjo Mälksoo
Evi Oissar
Laine Pedaja
Margus Põldsepp
Lauri Sepp
Deily Tatar

 

Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon

Esimees Mari Saarela, telefon 521 0315, mari@mulgivald.ee
Aaseesimees Eneli Põder

Grete Kangro
Tea Kartau
Ade Laande
Anne Ladva
Sigrit Saar
Urve Tehver
Inga Tiirats  

 

Spordikomisjon

Esimees Imre Jugomäe, telefon 5597 2631, imre.jugomae@gmail.com
Aseesimees Leo Liiber

Kerti Einstein
Udo Jakobson
Fred Karu
Arne Lohu
Andi Sõmmer
Taimo Tugi
Kaupo Välba

 

Revisjonikomisjon

Esimees Taimo Tugi, telefon 5330 7192, taimotugi@gmail.com

Kerti Einstein
Leo Liiber
Andres Rõigas
Rein Tarkus