Matusetoetuse taotlemine

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Matusetoetust võivad taotleda surnud isiku sugulased või muu isik, kes on seotud matuste korraldamisega. Matusetoetus määratakse isiku surma korral, kes rahvastikuregistri andmetel on Karksi valla elanik.

Õigusaktid:


» Karksi valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord

Vastutaja:

Liivi Loi, liivi.loi@karksi.ee, telefon 435 5524


Taotlemine

Vajalikud sammud:

Matusetoetuse maksmises aluseks on surnud isiku surmatõend ja taotleja kirjalik avaldus.

Täitke ja allkirjastage matusetoetuse taotlus digitaalselt või paberkandjal. Digitaalselt allkirjastatud taotlused võib esitada aadressil liivi.loi@karksi.ee, paberkandjal taotlused tuleb tuua või saata Karksi Vallavalitsusse aadressil Viljandi mnt 1, 69104 Karksi-Nuia.

Vajaminevad
dokumendid:

Surnud isiku surmatõend ning taotleja kirjalik avaldus ja isikut tõendav dokument.

Viide:

Matusetoetuse väljamakse  taotlus