Sotsiaaltoetused

Mulgi valla Karksi piirkonna poolt makstavad toetused alates:

Sünnitoetus I  osa, lapse sünni puhul 

Sünnitoetus II osa, lapse 1,5 aastaseks saamisel

200 eurot

200 eurot

Lasteaia toidutoetus  
Ranitsatoetus 65 eurot
Põhikooli lõpetaja toetus 40 eurot
Gümnaasiumi lõpetaja toetus 65 eurot
Laste õppekäigutoetus   
Hooldajatoetus sügava puudega isiku hooldajale 26 eurot
Hooldajatoetus puuetega lapse hooldajale 19,17 eurot
Laste huvitegevuse toetus  
Ühekordne sotsiaaltoetus   
Juubelitoetus  100 eurot
Matusetoetus 200 eurot

 

30.03.16
Toimetaja: ELERIN ÖÖVEL