Sünnitoetuse taotlemine

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Sünnitoetust on õigus saada Karksi vallas alaliselt elaval isikul, kes on kantud Eesti rahvastikuregistrisse Karksi valla elanikuna.

Sünnitoetust määratakse perele ühe kuu jooksul peale lapse sündi tingimusel, et laps on rahvastikuregistri andmetele Karksi valla elanik.

Sünnitoetus makstakse lapsevanemale välja kahes osas:

1) I osa sünni registreerimisel 50% ettenähtud määrast;
2) II osa lapse pooleteist aastaseks saamisel tingimusel, et lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel Karksi vald.

Toetuse määramise aluseks on lapse sünnitõend ja taotleja kirjalik avaldus. Toetus makstakse välja sularahas või kantakse taotleja pangakontole.

Õigusaktid:


» Karksi valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord

Vastutaja:

Liivi Loi, liivi.loi@karksi.ee, telefon 435 5524

Kodanike vastuvõtt:
T ja N 8.00-12.30 ja 13.00-17.00


Taotlemine

Vajalikud sammud:

Täitke ja allkirjastage taotlus digitaalselt või paberkandjal. Digitaalselt allkirjastatud taotlused võib esitada aadressil liivi.loi@karksi.ee, paberkandjal taotlused tuleb tuua või saata Karksi Vallavalitsusse aadressil Viljandi mnt 1, 69104 Karksi-Nuia.

Vajaminevad
dokumendid:

Esitada isikut tõendav dokument, sünnitõend

Viide: