Uudised ja teated

« Tagasi

Ainja maastikukaitseala kaitsekorra uuendamine

Keskkonnaameti poolt on kavandamisel Vabariigi Valitsuse 26. oktoobri 1999. a määruse nr 322 „Ainja maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine" muutmine. Valminud on määruse eelnõu väljatöötamise kavatsus, kus selgitatakse Ainja maastikukaitseala kaitsekorra muutmise vajadust. Ainja maastikukaitseala on uuendamata kaitsekorraga kaitseala. Kavandatava eelnõuga uuendatakse kaitseala kaitsekorda, täpsustatakse kaitse eesmärke, tsoneeritakse väärtuslikud metsakooslused sihtkaitsevööndi ja korrigeeritakse piirijoone kulgemist vastavalt looduslikele piirimärkidele.

Väljatöötamise kavatsusega saab tutvuda ajavahemikus 24.04.2018 kuni 20.05.2018 Keskkonnaameti veebilehel www.keskkonnaamet.ee, Keskkonnaameti Viljandi kontoris ja Mulgi vallavalitsuses Karksi-Nuias.

Ootame põhjendatud ettepanekuid ning kutsume aktiivselt osalema Ainja maastikukaitseala kaitsekorra muutmise väljatöötamises. Eesti loodusväärtuste kaitse on tagatud heas koostöös maaomanike ja huvigruppidega ning Teie panus on meile oluline.

Oma parandusettepanekud ja vastuväited Ainja maastikukaitseala kaitsekorra muutmise väljatöötamise kavatsuse kohta palume esitada kirjalikult Keskkonnaametile (info@keskkonnaamet.ee või Paala tee 5, Viljandi) hiljemalt 21.05.2018.

Kui nimetatud tähtajaks ei ole väljatöötamise kavatsuse kohta parandusettepanekuid või vastuväiteid esitatud, arvestame, et vastuväited puuduvad. Pärast tutvustamisperioodi lõppu esitatakse väljatöötamise kavatsus 2018. aasta suvel keskkonnaministrile määruse eelnõu menetluse algatamiseks. Määruse eelnõu kohta on võimalik arvamust avaldada menetluse algatamisele järgneval avalikustamise perioodil.