Vallavalitsuse istung 01.12.2014

28.11.14

Vallavalitsuse istung toimub esmaspäeval 1. detsembril 2014  algusega kell 13.00 vallamajas, Viljandi mnt 1 II korruse.

 1. Sihtotstarbeliste eraldiste lülitamine Karksi valla 2014. aasta eelarvesse
  Ettekandja: majandusspetsialist Tõnis Laurik
 2. Hajaasustuse projekti aruande heakskiitmine
  Ettekandja: majandusspetsialist Tõnis Laurik
 3. Karksi valla 2015. aasta eelarve eelnõu IV lugemine
  Ettekandja: majandusspetsialist Tõnis Laurik
 4. Kohamaksumuste kinnitamine 2015. aastaks
  Ettekandja: majandusspetsialist Tõnis Laurik
 5. Koolieelse lasteasutuse kulude vanema poolt kaetava osa määra muutmine
  Ettekandja: majandusspetsialist Tõnis Laurik ja sotsiaaltööspetsialist Liivi Loi
 6. Projekteerimistingimuste väljastamine
  Ettekandja: ehitusinsener Margus Hütt
 7. Kirjaliku nõusoleku andmine
  Ettekandja : ehitusinsener Margus Hütt
 8. Kasutusloa väljastamine
  Ettekandja : ehitusinsener Margus Hütt
 9. Rahalised toetused
  Ettekandja: spetsialist-projektijuht Dmitri Orav
 10. Kaasfinantseeringuks vahendite eraldamine
  Ettekandja: spetsialist-projektijuht Dmitri Orav
 11. Ilutulestiku korraldamiseks loa andmine
  Ettekandja: Keskkonnaspetsialist Tiia Kukk
 12. Läbirääkimiste alustamise ettepaneku arutamine
  Ettekandja: Keskkonnaspetsialist Tiia Kukk
 13. Karksi Vallavalitsuse 13.01.2014 korralduse nr 11 „Munitsipaalomandisse taotletavale tänavale teenindusmaa, koha-aadressi, sihtotstarbe ja maksustamishinna määramine" muutmine
  Ettekandja: Keskkonnaspetsialist Tiia Kukk
 14. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine
  Ettekandja: Keskkonnaspetsialist Tiia Kukk
 15. Katastriüksusele koha-aadressi määramine
  Ettekandja: keskkonnaspetsialist Tiia Kukk