Veemajandus

Kommunaalteenuseid pakub valla osalusega  AKTSIASELTS IIVAKIVI
Registri number: 10009568
Aadress: Pärnu mnt 8, 69103 KARKSI-NUIA

 

Tegevusalad:  
Vesivarustus
Kanalisatsioon
Prügimajandus ja tänavate korrashoid
Välisvalgustuse hooldamine
Autotransport (puude, fekaali, prügi jne. vedu)
Elamute haldamine, remonttööde organiseerimine
Reoveepuhastusseadmete, vee-ja kanalisatsioonitrasside korrashoid ja remont
Traktoritööd (murude, põldude ja teeäärte niitmine, fekaalivedu, lumelükkamine)